Solar

Mae paneli ffotofoltäig solar yn cynaeafu heulwen ac yn ei drosi’n ynni trydanol. Mae hon yn dechnoleg sy’n gynyddol gyfarwydd, a gellir eu gweld ar bob graddfa yn Sir Gaerfyrddin, o systemau 4kW ar doeau domestig i rengoedd mawr aml-fegawat ar oleddau deheuol mewn safleoedd amaethyddol a thir llwyd. Ar hyn o bryd mae dyfeisiadau ffoltofoltaig solar yn cyflenwi tua 1% o’r trydan a gaiff ei gynhyrchu yng Nghymru.

Ein prosiect llwyddiannus cyntaf, ym mis Awst 2012, oedd gweithio gyda Chyngor Sir Gaerfyrddin i gyflenwi system 10kW yn Ysgol Parc Waundew. Gyda chymorth gennym ni i dendro am gontractwr, cyflawni tystysgrifau rheoliadau adeiladu a’r Dystysgrif Perfformiad Ynni angenrheidiol i’r adeilad, roedd y Cyngor yn gallu gosod y system mewn pryd i gwrdd â dyddiad cau hanfodol ar gyfer cyllido dan y rheolau Tariff Cyflenwi Trydan. Er na chafodd y system ei chyllido â chynnig cyfrannau cymunedol yn y pen draw, caswom ni addunedau oedd hyd at hanner cost y system, sy’n dangos y brwdfrydedd oedd gan bobl leol ar gyfer rhannu buddsoddiad yn y cynllun.

Dŵr poeth solar

Mae paneli dŵr poeth solar yn trawsnewid ynni’r haul yn wres, a gaiff ei storio fel arfer mewn tanc dŵr domestig, neu danc mwy o faint, i’w ddefnyddio pan fo angen.

Does dim prosiectau dŵr poeth solar gennym ni ar hyn o bryd, felly cysylltwch â ni i awgrymu unrhyw botensial am ddiweddariad.