Cynnig Cyfranddaliadau Ynni Sir Gâr

Mae'r cyfle hwn wedi cau am y tro.

Byddwch yn barod am gyfle newydd i gyfrannu at ein gwaith - cyfle fydd yn cael ei lansio yn 2019 i godi £250,000 ychwanegol.
Buddsoddiad lleiaf ond yn £100


Diolch i'n aelodau - rydym wedi llwyddo codi £1,000,000 am ein tyrbin gwynt.

Mi fydd y llog yn cael ei dalu i'n aelodau pob mis Gorffennaf.

Join the Carmarthenshire Energy Share Offer - NOW CLOSED

Cefnogwyr

Rydym yn hynod o ddiolchgar i'r sefydliadau sydd wedi ein cefnogi. Ni fydd ein prosiect wedi bod yn bosib heb cymorth gan: Seren Energy, Llywodraeth Cymru & Ynni'r Fro, Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, Canolfan Cydweithredol Cymru, The Network for Social Change, Adfywio Cymru, Banc Gymunedol Robert Owen, Shares.Coop a Sharenergy.