Adfywio Cymru

Mae Ynni Sir Gâr yn cynnal un o ddau Gydlynydd Sir Gaerfyrddin ar gyfer rhaglen Adfywio Cymru, sy’n cefnogi cynlluniau gweithredu newid hinsawdd gyda chymunedau a grwpiau. Mae Ben Ferguson-Walker yn gydlynydd ar gyfer Ynni Sir Gâr, a’r Cydlynydd arall yn y sir yw Neil Lewis – sydd hefyd yn aelod sefydlu ond a gefnogir gan Fenter Cwm Gwendraeth. I gael rhagor o fanylion gweler Adfywio Cymru neu gallwch lawrlwytho’r daflen wybodaeth yma