Prosiectau


Mae nodau ein rheolau’n datgan y byddwn ni’n helpu cymunedau i fesur defnydd ynni cyfredol, er mwyn gallu cynllunio symud at fyw bywydau carbon isel. Yn ymarferol, y ffordd fwyaf cost-effeithiol i leihau ein dibyniaeth ar ynni yw lleihau ein galw. Gallwn wneud hyn drwy newid ein harferion, a thrwy fabwysiadu technolegau, megis goleuadau ynni isel, mesuryddion clyfar neu geir trydanol. Felly, mae ymarferwyr ynni’n siarad am “hierarchaeth” lle mae effeithlonrwydd ynni ar ben y rhestr o weithgareddau, gyda chynhyrchu ynni adnewyddadwy yn dilyn.

I Ynni Sir Gâr, y nod yw defnyddio elw o gynlluniau ynni adnewyddadwy i gefnogi’r gwaith sydd angen ei wneud ar fesur a chynllunio lefel is o alw. Mae hyn yn gosod y drol o flaen y ceffyl, ond rydym ni’n annog cymunedau i ystyried blaenoriaethau galw yn erbyn cyflenwad wrth edrych ar y ddewislen o brosiectau yma. Ymhen amser, rydym ni’n gobeithio cael prosiectau gweithredol dan yr holl benawdau hyn..