Gweithredu dros Ynni Lleol

Mae prosiect newydd wedi ei lansio ar draws Sir Gâr, gyda'r amcan o helpu pobol i ddeall mwy am ei defnydd a chost o ynni.

Mi fydd y Swyddog Prosiect Paul Thomas yn cynnig gwybodaeth ynglyn â sut i dorri costau biliau tanwydd, sut i arbed ynni a cyngor ar sut i sefydlu clybiau tanwydd.

Mi fydd hyd yn oed y cyfle ar gael i ddatblygu sgiliau newydd drwy hyfforddiant gyda Paul er mwyn dod yn bencampwr Ynni Lleol.

Os yr hoffech mwy o fanylion, cysylltwch â Paul trwy Menter Cwm Gwendraeth Elli ar 01269 871 600 neu llenwch y ffurflen isod: