Cymraeg English

Newyddion

15/05/2020

Lansio Ynni Lleol yn Llandysul

Mae Clwb Ynni Lleol Llandysul yn rhan o rwydwaith o glybiau ynni arloesol sy'n prysur dyfu ledled Cymru.  Pleser Ynni Sir Gâr yw cyhoeddi bod clwb Llandysul bellach ar waith ac yn barod i newid at Octopus Energy (partneriaid Ynni Lleol) fel bod aelwydydd a busnesau bach yn gallu elwa o dariff ynni lleol.

Mae Clwb Ynni Lleol yn system lle mae trigolion a busnesau lleol yn gallu defnyddio ynni a gynhyrchir yn lleol. Pan na fydd ynni lleol yn cael ei gynhyrchu, rydym yn defnyddio

Parhewch i ddarllen...

10/05/2020

Gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan Ynni Sir Gâr yn Sir Gâr

Cawsom nifer o ymatebion i'n galwad agored yn ddiweddar, gan amlygu sawl safle addas posibl, ac rydym nawr yn eu hasesu yn fanylach. Gobeithiwn osod 2-3 pwynt gwefru cerbydau trydan y mae Ynni Sir Gâr yn berchen arnynt yn yr ychydig fisoedd nesaf, gyda'r bwriad o osod mwy y flwyddyn nesaf.

Yn ogystal, mae gwaith ar bwyntiau gwefru cerbydau trydan ym meysydd parcio Cyngor Sir Gâr wedi dechrau ac mae'r gwaith rhagarweiniol wedi cael ei gwblhau ar dros ugain o safleoedd.

Parhewch i ddarllen...

05/03/2020

Diddordeb mewn pwyntiau gwefru cerbydau trydan?

Oes gyda chi ddiddordeb mewn pwyntiau gwefru cerbydau trydan (EV charge points)?

Mae Ynni Sir Gâr yn chwilio am sefydliadau i gynnal pwyntiau gwefru cerbydau trydan.

Mi fydd Ynni Sir Gâr yn gallu delio â’r costau darparu a gosod, a holl gostau rhedeg y pwynt, ar wahân i’r cyflenwad o drydan. Mi fydd y rheiny sydd yn dewis cael pwynt gwefru yn buddio drwy gael mwy o fasnach gan ddefnyddwyr cerbydau trydan sydd yn edrych i ddefnyddio cyfleusterau lleol wrth id

Parhewch i ddarllen...

05/02/2020

Pwynt Gwefru Newydd yn Tre Ioan, Caerfyrddin

Mae yna bwynt gwefru ceir trydan newydd yn Xcel Bowl yn Nhre Ioan, Caerfyrddin! Rydym wedi talu am gostau gosod y pwynt gwefru newydd, ynghyd a chostau rhedeg ar wahân i’r cyflenwad o drydan. Mi fydd Xcel Bowl yn buddio drwy ddenu mwy o fusnes gan ddefnyddwyr cerbydau trydan fydd yn edrych i ddefnyddio ei chyfleusterau wrth wefru. Galwch mewn am goffi neu gêm bowlio: https://www.xcelbowl.co.uk/

Parhewch i ddarllen...

02/06/2019

Cynllun Syml iawn i ddatrys yr Argyfwng Hinsawdd

Gweler y "Cynllun Syml iawn i ddatrys yr Argyfwng Hinsawdd yma".

Parhewch i ddarllen...