Ymuno â NiMae cefnogi Ynni Sir Gâr yn syml, fe allwch wneud hynny drwy'r ffyrdd canlynol:


Bod yn Gefnogwr

Pan daw hi i ymgynghoriad cymunedol, datblygu prosiectau neu rhoi cais cynllunio ymlaen mae'n hynod o bwysig i ddangos bod gennym ni gefnogaeth. Fe all fod y gwahaniaeth rhwng prosiect yn cael ei ddatblygu neu beidio.

Os eich bod yn cytuno â amcanion Ynni Sir Gâr, fe allwch dangos eich cefnogaeth i'n sefydliad a derbyn diweddaraiadau cyson am ein gwaith drwy hoffi ein tudalen Facebook neu drwy rhoi manylion er mwyn derbyn ein cylchlythyr. Llenwch y ffurflen isod er mwyn cael eich ychwanegi i'r rhestr bostio (Rydym yn addo i beidio eich sbamio!) 

Bod yn Aelod

Mae cyfranddaliadau yn Ynni Sir Gâr yn costio £1. Er nad yw Cymdeithas Budd Cymunedol yn gyfreithiol 'wirioneddol' yn Grwp cydweithredol, y mae'n rhannu'r ethos o gydweithio cydweithredol. Mae rhaid i bob aelod ddal o leuaf 100 cyfarnddaliad, ac mae gan bob un aelod, heb ots sawl cyfranddaliad sydd ganddynt, un bleidlais. Mae gan bob un aelod yr hawl i sefyll am etholiad i fod ar Bwrdd Ynni Sir Gâr yn y Cyfarfod Cyffredinol Flynyddol.

Am fanylion pellach, ebostiwch: members@carmarthenshireenergy.org 
 

Rhowch Rhodd


Rydym yn croesawi unrhyw rhodd yr hoffwch ei gyfrannu tuag at gwaith y cwmni. 
Yn syml, defnyddiwch y manylion isod i rhoi eich rhodd drwy un o'r ffyrdd canlynol -
Drwy rhoi rhodd yn unionsyth i cyfrif banc Ynni Sir Gar Cyf. drwy'r manylion isod:

Enw'r Cyfrif         carmarthenshire energy limited
Cod Didoli            08-92-99
Rhif y Cyfrif         65672130

Neu trwy PayPal drwy pwyso ar y logo isod a mewnbynu'r cyfeiriad ebost: mail@carmarthenshireenergy.org

*Os eich bod yn neud y taliad trwy'r bwtwn 'Paypal friends' nid oes yna cost ychwanegol.

ON: Os allwch chi rhoi yn y llinnell neges: Rhodd ac eich enw


Ffurflen Rhodd neu Cefnogaeth