Dŵr

Caiff trydan dŵr ei gynhyrchu yn llif ein hafonydd. Rhennir y dechnoleg yn fras yn gynlluniau pen uchel ac isel,  a all fod yn araf i’w datblygu, gyda chostau cyfalaf uchel, ond mae’r cynlluniau yn tueddu i weithredu dros gyfnod hir (yn nodweddiadol dros ddeng mlynedd ar hugain) gydag enillion eithaf cyson.

I weld astudiaeth o gyfleoedd trydan dŵr wedi’u cyllido gan y Rhaglen Datblygu Gwledig (Cymunedau Digarbon) yn 2009, cysyltwch a ni.

Ar hyn o bryd mae gennym ni grant oddi wrth Ynni’r Fro i ddatblygu pum safle a ddynodwyd yn flaenorol at y cam nesaf. Bydd hyn yn cynnwys ymgynghori â thirfeddianwyr, cynllunwyr a Chyfoeth Naturiol Cymru. Os byddwn ni’n llwyddiannus bydd gennym ni ragor o newyddion am fynd â’r cynlluniau hyn ymlaen yma yn fuan.

Fideo cryno ar gynhyrchu trydan dŵr: