Arbed Ynni

Mae llawer o adnoddau’n bodoli ar gyfer arbed ynni.

I denantiaid Cyngor mae Tai Sir Gaerfyrddin yn darparu gwasanaeth cynghori ac mae wedi gwneud nifer o bethau i sicrhau bod ei stoc tai yn cwrdd â’r Safon Tai Sir Gaerfyrddin llym, sy’n cynnwys safonau uchel o effeithlonrwydd ynni. Ffoniwch 01267 234567 am gyngor.

Ar gyfer ymholiadau eraill, un ffynhonnell o gyngor am ddim, amhleidiol a gyllidir gan y llywodraeth ganolog yw’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, Rhadffon 0300 123 1234

Mae yna gymunedau sy’n cynnal gweithgareddau arbed ynni yn y Sir. Cysylltwch neu ymunwch â ni i gysylltu â gweithredwyr cymunedol allweddol sy’n gwneud y gwaith hwn.