Archwiliadau Ynni

Drwy ein Bwrdd mae gennym ni gysylltiadau â Chymdeithas Cymuned Llanfalteg sydd wedi bod yn datblygu proses ar gyfer archwilio defnydd o ynni cymunedol gyda chymorth cyllid gan Bartneriaeth yr Amgylchedd Sir Gaerfyrddin.

Mae gwaith hefyd yn cael ei wneud drwy Gyfamod y Meiri yn Llanymddyfri, gweler Covenant of Mayors am ragor o wybodaeth.

Ymhen amser, rydym ni’n gobeithio cael adnoddau mwy cyfunol ar gyfer y gweithgaredd hwn. O bryd i’w gilydd mae gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni gymorth i gymunedau.  Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu os hoffech symud ymlaen yn hyn o beth.