Bionwy

Cyfuniad o fethan (yn bennaf) a charbon deuocsid yw bionwy a gynhyrchir drwy broses o dreulio anaerobig. Mae gwastraff gardd gwyrdd, tail buarth, cnydau ynni gwyrdd fel corn neu beithwellt, toriadau gwair o amwynderau, a gwastraff bwyd masnachol, i gyd yn ddeunydd crai addas i’w hychwanegu at y treuliwr. Yna caiff y nwy naill ai ei lanhau i’w ddefnyddio fel tanwydd cerbyd neu ei chwistrellu i’r grid nwy, neu ei losgi i greu trydan i’w allforio i’r grid.

Does dim prosiectau bionwy gennym ni ar hyn o bryd, felly cysylltwch â ni i awgrymu unrhyw botensial am ddiweddariad.