Amdanon ni

Mae gwaith sylweddol wedi cael ei wneud yn y maes ynni cymunedol yng Nghaerfyrddin dros y degawd diwethaf. Hyd at 2010, roedd yna Asiantaith Ynni Sir Gâr o fewn Cyngor Sir Gâr, yn gweithio llaw yn law â Swyddogion Cynaliadwyedd Cyngor Sir Gâr i gynnig cefnogaeth i grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr. Mae rhai o'r adnoddau a llwyddianau'r Asiantaeth i'w weld drwy'r wefan hon nawr.

Yn dilyn hyn, fe lansiwyd rhaglen Ynni'r Fro gan Llywodraeth Cymry yn Chwefror 2010.  Roedd yn amlwg fod yr ymateb i'r cyfle hwn llawer yn fwy nag yr ellid cael ei gyflawnidrwy un rownd o ariannu Ewropeaidd, ac roedd angen mecanwaith fwy gynaliadwy er mwyn ateb dyhedadu am ynni adnewyddadwy cymunedol.  

Yn dilyn blwyddyn o ymgynghori gyda cymunedau, busnesau, cynghorwyr a swyddogion, ffurfiwyd Ymddiriedolaeth Ynni Sir Sâr fel Cymdeithas heb ei Hymgorffori drwy ddefnydd o gyllid cychwynol gan Bartneriaeth Amgylcheddol Sir Gâr. Blwyddyn yn ddiweddarach, yn mis Tachwedd 2012, cofrestrwyd ein hunain fel Cymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus go gyfer Budd Cymunedol yn Nhŷ'r Cwmniau.

Fe allwch canfod mwy o fanylion amdanom ar y dudalen “Pobl”, ac am ein amcanion yma.

​Carmarthenshire Energy Limited Rules....link

Dolen i Nodau ac Amcanion.