Cyfle wych-Great opportunity.

Are you interested in an electric vehicle chargepoint?
Carmarthenshire Energy are seeking organisations to host electric vehicle chargepoints. Carmarthenshire Energy will cover supply and installation costs, and all running costs other then supply of electricity. The host benefits by bringing in extra custom from electric vehicle users looking to use facilities whilst charging. 
Ideally the host will be looking to increase their footfall, and be located in close proximity to trunk roads or other areas with high EV demand. For more information please email gareth@ynnisirgar.org. Please send expressions of interest by 23rd Jan 2019.

 

 
 Oes gennych chi ddiddordeb mewn carfan cerbydau trydan?
Mae Ynni Sir Gaerfyrddin yn chwilio am sefydliadau i gynnal ffioedd codi cerbydau trydan. Bydd Ynni Sir Gaerfyrddin yn cynnwys costau cyflenwi a gosod, a'r holl gostau rhedeg eraill, yna cyflenwad trydan. Mae'r gwesteiwr yn elwa trwy gyflwyno arferion ychwanegol gan ddefnyddwyr cerbydau trydan sy'n edrych i ddefnyddio cyfleusterau wrth godi tâl.
Yn ddelfrydol, bydd y gwesteiwr yn edrych i gynyddu eu troedfa, ac fe'i lleolir yn agos at gefnffyrdd neu ardaloedd eraill sydd â galw uchel ar gyfer EV. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch gareth@ynnisirgar.org. Anfonwch fynegiant o ddiddordeb erbyn 23 Ionawr 2019.

 

Cyfle wych-Great opportunity.